Cân sức khỏe điện tử iScale SE 150kg

76.000 

  1. Khởi Động: Bật nguồn và đảm bảo đặt cân trên bề mặt cứng, phẳng.
  2. Đo Lường Chính Xác: Đứng thẳng, bàn chân song song để trọng lượng được phân bổ đều.
  3. Kết Quả Đo: Sau vài giây, trọng lượng sẽ hiển thị rõ ràng trên màn hình.
  4. Sử Dụng An Toàn: Tránh nhảy lên hoặc gây áp lực mạnh lên mặt cân.
  5. Tự Động Tắt: Cân sẽ tự tắt sau vài giây không sử dụng để tiết kiệm pin.